Jaka jest geneza powstania systemu OBD?

 • System OBD został wprowadzony po raz pierwszy w USA 1984 roku. Znany jest on potocznie jako OBD I. System ten jest pierwszym systemem, który nadzorował pracę silnika oraz przeprowadzał diagnostykę pokładową elementów układu wtryskowo-zapłonowego oraz sygnalizował uszkodzenia. Charakteryzował się brakiem standaryzacji procedur diagnostycznych i kodów błędów oraz brakiem zagwarantowania dostępu do informacji diagnostycznych.

 • System OBD II został wprowadzony w 1996 roku w USA. Charakteryzuje się aktywną diagnostyką elementów i podzespołów układu napędowego pojazdu, które są emisyjne krytyczne. Posiada ogólnoświatową standaryzację w zakresie procedur diagnostycznych oraz prawne zagwarantowanie dostępu do informacji.

Co to jest system OBDII / EOBD?

 • OBDII: On Board Diagnostic II (diagnostyka pokładowa drugiej generacji).

 • EOBD: European On Board Diagnostic (europejska odmiana OBDII)

     Pod pojęciem OBDII lub EOBD rozumie się system diagnostyki pokładowej zgodny z odpowiednimi normami SAE lub ISO. Dzięki ujednoliceniu sposobu komunikacji, jednym przyrządem diagnostycznym można podłączyć się i odczytać dane z dowolnego pojazdu zgodnego ze standardem OBDII / EOBD (niezależnie od marki samochodu). OBDII / EOBD to nie tylko uniwersalny protokół komunikacji. System ten przede wszystkim definiuje procedury diagnostyczne realizowane przez sterowniki pojazdu, mające na celu wykrywanie usterek w jak najwcześniejszej fazie ich wystąpienia. System OBDII jest ukierunkowanyna kontrolę emisji i jego głównym zadaniem jest bieżący nadzór nad poziomem związków toksycznych z układów: wydechowego i zasilania w paliwo. Nadzorem tego systemu są objęte - oprócz elementów emisyjnie krytycznych - także elementy, których niesprawności mogą pośrednio zwiększyć emisję poprzez oddziaływanie na centralny system komputerowy - sterownik.

Jak odróżnić auto posiadające OBDII?

 • Złącze OBD II wygląda jak poniżej


 • W samochodach wyposażonych w OBD II złącze diagnostyczne znajduje się na pewno w kabinie pasażerskiej w miejscu pokazanym w poniższym przykładzie:


 • Miejsce gdzie może być zainstalowane gniazdo OBD

 • Samochód posiadający zaimplementowane OBD na pewno posiada dwa lub więcej czujników tlenu (sond ?). Jeden czujnik musi znajdować się przed katalizatorem drugi za.

 • System OBD powinny posiadać samochody z rynku amerykańskiego po 1996 roku a samochody europejskie po 2001 roku.

Które samochody powinny mieć OBDII?

 • Samochody z rynku amerykańskiego wyprodukowane po 01.01.1996.

 • Samochody z UE wyprodukowane po 01.01.2001.

 • Samochody nowo homologowane w Polsce po 01.01.2002.

     Pomimo tego, że wiele samochodów jeżdżących po naszych drogach posiada złącze 16-pinowe nie komunikują się one z testerem OBD. Spowodowane jest to tym, że sterowniki tych samochodów pracują według starych protokołów transmisji i nie mają nic wspólnego z OBD II.

Co to jest protokół komunikacji?


     Normy OBDII / EOBD dopuszczają stosowanie kilku protokołów komunikacji:

VPW: (Variable Pulse Width) SAE J1850 - spotykany głównie w pojazdach amerykańskich firm: General Motors, oraz Chrysler . Transmisja danych w tym standardzie jest czterokrotnie wolniejsza, niż w PWM i wynosi 10,4 kb / s. Zastosowany sposób kodowania danych zapewnia jeszcze większą odporność na zakłócenia, niż w przypadku standardu PWM.

PWM: (Pulse Width Modulation) zdefiniowany w SAE J1850 - spotykany głównie w pojazdach firmy Ford. Prędkość transmisji danych w tym standardzie jest stosunkowo szybka i wynosi 41,6 kb/s, Jej odporność na zakłócenia jest relatywnie wysoka.

ISO: ISO/DIS 9141-2 - głównie samochody europejskie i azjatyckie spotykana stosunkowo często.

Keyword 2000: ISO/DIS 14230-4 (Keyword Protocol 2000) - stosowany głównie w pojazdach europejskich, zbliżony do standardu ISO 9141-2.

CAN: ISO/DIS 15765-4 (Controller Area Network) - głównie auta europejskie; standard zapewniający bardzo szybką transmisję o bardzo dużej odporności na zakłócenia - od roku 2008. ma zastąpić wszystkie pozostałe standardy stosowane obecnie.

     Z punktu widzenia diagnosty informacja o rodzaju protokołu nie ma znaczenia, gdyż ilość i rodzaj danych jakie można odczytać ze sterownika pojazdu jest taka sama i nie zależy od protokołu komunikacji.

     Zainteresowanych szczegółami transmisji odsyłam do ksiązki "Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych" J.Merkisz, ST. Mazurek WKiŁ 2004, str 262 do307

Czym jest MIL?


     Malfunction Indicatior Light (Check Engine Light lub SES Service Engine Soon) jest to lampka kontrolna o znormalizowanym kształcie informująca o wykryciu uszkodzenia. Lampka kontrolna najczęściej posiada kolor bursztynowy i przybiera następujący wygląd:

Czym jest DTC?

     Diagnostic Trouble Code - diagnostyczne kody błędów.

     Standard OBDII / EOBD wprowadził ściśle określony format kodów błędów i określił sposób opisu. Kod usterki składa się z 5 znaków; sposób odczytu i interpretacji kodu DTC przedstawia poniższy przykład:P B - nadwozie (Body)
C - podwozie (Chassis)
P - układ napędowy (Powertrain)
U - komunikacja (Network Communication)
0 0 - kod usterki standaryzowany w dokumentach ISO/SAE
1 - kod usterki zdefiniowany przez producenta
2 - kod usterki standaryzowany w dokumentach ISO/SAE
3 - kod usterki standaryzowany w dokumentach ISO/SAE
3 Określenie podukładu w którym wystąpiła usterka. W tym przykładzie jest to układ zapłonowy.
01 Szczególowe informacje o usterce. W tym przykładzie: wypadanie zapłonów w cylindrze 1.

     W systemach OBDII / EOBD rozróżnia się dwa rodzaje kodów błędów:

Błędy oczekujące - są to usterki, które pojawiły się po raz pierwszy i nie zostały jeszcze potwierdzone. Błędy oczekujące nie zapalają lampki MIL. Po stwierdzeniu wystąpienia danego błędu odpowiednią liczbę razy, w tych samych warunkach pracy silnika, zapisany zostaje on w pamięci jako błąd zarejestrowany.

Błędy zarejestrowane - są to usterki, których występowanie zostało potwierdzone. Ich obecności towarzyszy zapalenie lampki MIL. W niektórych przypadkach (dla błędów emisyjnie krytycznych) możliwe jest zapalenie lampki MIL po pierwszym rozpoznaniu występowania usterki.

Co to są monitory?

- zwane inaczej procedurami diagnostycznymi.
Monitor jest procedurą diagnostyczną odpowiedzialną za kontrolę określonych podzespołów. W każdym sterowniku pojazdu, współpracującym z systemem OBD, umieszczona jest co najmniej jedna taka procedura.
Rozróżnia się dwie grupy monitorów: ciągłe i nieciągłe.
Monitory ciągłe wykonują się cyklicznie, nawet kilka razy podczas jednego cyklu jezdnego, natomiast monitory nieciągłe wykonują się tylko raz podczas jego trwania. Producenci samochodów zobowiązani są do opublikowania algorytmu pozwalającego zrealizować cykl jezdny gwarantujący wykonanie wszystkich przewidzianych normą monitorów systemu OBDII. (osobiście rzadko spotykamy się aby algorytmy monitorów były oficjalnie udostępniane).
Zakres działania głównych monitorów emisyjnych systemów (ang. Major Monitors) EOBD/OBDII obejmuje kontrolę sprawności katalizatora, poprawności procesu spalania (wypadania zapłonu), układu odprowadzania par paliwa EVAP i czujników tlenu. Główne monitory emisyjne stanowią zestaw standardowy, który musi wchodzić w skład każdego układu EOBD/OBDII, bez względu na jego konfigurację i szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne silnika.

Gdzie zdobyć wiedzę na temat OBD?

     Osobiście polecamy książkę profesora Jerzego Merkisza oraz docenta Stanisława Mazurek wydaną przez WKiŁ w 2003 roku i wznowioną w 2004. "Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych".

Jakie samochody mają OBD?

     OBD generalnie znajdujemy w samochodach z rynku amerykańskiego od roku produkcji 1996. W samochodach z rynku europejskiego produkowanych od roku 2002. Często jednak roczniki 2002 nie posiadają mimo tego wymogu transmisji i informacji jakie wymagają normy.

Informacje zawarte na tej stronie zaczerpnięto z:
http://www.sosnowski.pl
OBD II/EOBD to pierwszy samochodowy system kontrolny całościowo ograniczający emisję zanieczyszczeń w spalinach.
Z punktu widzenia normalnego użytkownika samochodów OBD II/EOBD jest to
 • OGRANICZENIE EMISJI SPALIN I DWUTLENKU WĘGLA
  SPEŁNIENIE NAJNOWSZYCH WYMAGAŃ I PRZEPISÓW ODNOŚNIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA I NISKIEGO ZUŻYCIA PALIWA

 • DOSTĘP DO INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ KAŻDEGO POJAZDU HOMOLOGOWANEGO W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE

 • KONTROLA STANU SAMOCHODU I DIAGNOSTYKA POZA STACJAMI NAPRAWCZYMI

 • NIESPOTYKANA DOTĄD W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM STANDARYZACJA
  ZNORMALIZOWANE ZŁĄCZA, KODY BŁĘDÓW, SYSTEMY KOMUNIKACJI

UWAGA - cały powyższy artykuł pochodzi ze strony:
http://www.samochodowka.koszalin.pl/warsztaty/dzialy/bielicki/obd/

W żadnym miejscu nie był modyfikowany (oryginalna pisownia i formatowanie).

dfvfdbfdbfdbfgbfgbbfdbgf rdgvdfvbdvb